Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı Hakkında Çalıştay

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin ortaklaşa düzenleyeceği Çalıştay programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ülkemizin AB uyum sürecinde, ilerleme raporları ile her yıl ödevi olarak karşılaştığı; uluslararası ticari, ekonomik ve suçla mücadele gibi ilişkiler açısından önem taşıyan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, 10 Kasım 2011 tarihinde imzaladığımız Siber Suç Sözleşmesinin iç hukukumza aktarılmasının da ön şartını teşkil etmektedir.
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, TBMM Adalet Komisyonu, Bilişim ve İnternet Komisyonu ve Anayasa uzlaşma Komisyonu üyesi Milletvekillerinin davetli olduğu Çalıştay, basına açık olarak gerçekleştirilecektir”.