Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Çalıştayı

“Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının değerlendirilediği Çalıştay 9 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da yapıldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Çalıştay’a Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, kamu ve özel sektör temsilcileri ve basın katıldı.
Tasarı’nın özellikle uluslararası bakış açısıyla ve uygulama örnekleri ile tartışıldığı Çalıştay’da yapılan sunumlara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Çalıştay sonuç raporu en kısa süre içinde bu sayfada ilan edilecektir.
2012 Hükümet Programına göre bu yıl içinde yasalaşması öngörülen Tasarı, AB 1995/46 sayılı Veri Koruması Direktifi dikkate alınarak, Türkiye’ninkendi  gereksinimleri ve koşulları ile harmanlanarak hazırlanmış, AB üyesi ülkelerin muadil yasaları dikkate alındığında; çok rafine ve kolay anlaşılır bir metin olarak “iyi düzenleme“‘ler kategorisinde yer alacak bir çalışmadır.
Enstitü olarak, Adalet Bakanlığının Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki bu başarılı Tasarı’sının  Mecliste bu şekliyle yasalaşması için her aşamada gerekli akademik desteği vermeye devam edeceğiz.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Türkiye’nin Rekabet Gücü Açısından Değeri / Leyla Keser BerberKişisel Verilerin KorunmasıVerilerin Mahremiyeti & Faydaya Dönüştürülmesi / Erkay Savaş, Yücel SaygınBTK Veri Gizliligi Sunumu / Özgür Fatih AKPINARKişisel Verilerin Korunmasının Önemi / Av. Yücel HAMZAOĞLU (LL.M)