Prof. Van Overwalle: Zes vragen over patenten, nu de roep steeds luider klinkt om ze op coronavaccins te schrappen